DER ER IKKE NOGET

SÅ SMART SOM

EN GOD STRATEGIRIKKE LAUMANN


SHORTMAN APS

TEL: (+45) 29701100

rl@rikkelaumann.com

                                                          linkedin.com/in/rikke-laumann-92749b1